Ubieganie się o dofinansowanie kotła grzewczego

Obecnie ogromny nacisk kładziony jest na wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, a jednocześnie uznający środowisko za priorytet sporo zyskują. Przez państwo prowadzone są akcje informacyjne, a także umożliwione zostały dopłaty na szeroką skalę zakrojonej akcji wymiany tradycyjnych, kopcących pieców węglowych na ekologiczne kotły grzewcze. Cała ta akcja ma docelowo zmniejszyć ilość wytwarzanego smogu i szkodliwych gazów, a właściciele mogą uzyskać dotację na termomodernizację swoich domów. O co w ty chodzi i dla kogo takie środki są przeznaczone?

Program „Czyste powietrze” – co to?

Rządowy program „Czyste powietrze” jest dedykowany zmianom nawyków Polaków w odniesieniu do użytkowania kotłów grzewczych wraz z wymianą starych na nowsze, bardziej ekologiczne. Akcja prowadzona jest w całym kraju, przy czym miejscowo kierowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Aby móc uczestniczyć w programie trzeba mieć oczywiście dom, w którym funkcjonuje piec węglowy i wystarczy wyrazić chęć wymiany starego kotła grzewczego na węgiel na proekologiczne źródło ciepła. Dodatkowo beneficjent musi spełniać pewne kryteria w odniesieniu do uzyskiwanych dochodów i większe szanse na skorzystanie z programu będą miały osoby o dochodach niższych. Dotacja jest dostępna w dwóch wersjach: podstawowej albo podwyższonej, a jej wysokość zależy w dużej mierze właśnie od stopnia dochodów oraz od tego, jaki rodzaj kotła grzewczego zostanie zainstalowany zamiast kotła starego. Zwrot kosztów z programu może być nawet bardzo wysoki i sięgać od pięciu do trzydziestu tysięcy złotych. O aktualnych zmianach cen rachunków w Płocku przeczytasz na stronie https://www.plockinfo.pl/.

Kto może zostać beneficjentem programu „Czyste powietrze”?

Dofinansowanie z prograu „Czyste powietrze” dotyczy wspomnianych już właścicieli albo współwłaścicieli domów jednorodzinnych, ale również właścicieli wyodrębnionych mieszkań w budynkach z osobnymi systemami grzewczymi oraz księgami wieczystymi. Program „Czyste powietrze” jest jednak skierowany także do wspólnot mieszkaniowych, a nawet do najemców mieszkań komunalnych.

Jakie źródła ciepła pokrywa dotacja z programu „Czyste powietrze”?

Aby uzyskać dotację z programu „Czyste powietrze” w wersji podstawowej, należy wymienić stary kocioł na węgiel na jedno z poniższych urządzeń grzewczych:

• kocioł kondensacyjny na gaz;
• kocioł CO na biomasę, w tym pellet;
• kocioł olejowy w sytuacji niemożności doprowadzenia i wykorzystywania w budynku gazu ziemnego do celów grzewczych;
• kocioł elektryczny, gdy nie ma możliwości montażu innego rodzaju kotła;
• urządzenia z rodziny OZE, przykładowo pompa ciepła, najlepiej powiązana z fotowoltaiką.